Tài liệu liên quan

Góp ý

Tài liệu 1 : TCVN 6369:1998 Về Cáp Thép Thông Dụng .

https://tailieu.vn/doc/tieu-chuan-viet-nam-tcvn-6369-1998-1911480.html

Tài liệu 2 : Cấu Tạo , Phân Loại , ký hiệu Cáp Thép

https://tailieu.vn/doc/chuong-3-day-trong-ccn-122354.html

video hướng dẫn nối cáp thép :

https://www.youtube.com/watch?v=1aHcJ3LTPeM

video hướng dẫn chầu cáp thép : 

https://www.youtube.com/watch?v=A4dwDFp5c2I

 

 

 

Bài Viết Cùng Chủ Đề

- Chính sách đổi/trả hàng

- Chính sách bảo hành

- Chính sách vận chuyển/giao nhận

- Quy định và hình thức thanh toán

Sản Phẩm Nổi Bật

KẸP TÔN

0 VNĐ

RÒNG RỌC

0 VNĐ

CÁP THÉP

0 VNĐ

CÁP THÉP

0 VNĐ

ĐAI THÉP

0 VNĐ

LÓT CÁP

0 VNĐ
Hãng Sản Xuất